You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Žica za zavarivanje

Žicu za zavarivanje isporučujemo u pakovanjima specijalne zapremine u vidu okruglih bubnjeva sa sadržajem za punjenje do 250 kg ili pojedinačnih rolni od 15 kg za efikasan MIG / MAG postupak zavarivanja, a naročito važan kod mehanizovanih i robotskih operacija kod kojih se eliminacijom dugotrajnih žičanih izmenjivačkih kalemova generiše drastično povećan radni ciklus i proizvodni rezultat.

U ponudi se nalaze sledeći tipovi žice za zavarivanje:

  • SG2, dimenzija 0.8, 1.0, 1.2 mm
  • SG3, dimenzija 1.0 I dimenzija 1.2
  • punjena žica za zavarivanje dimenzije 1.2 mm