You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Obojeni metali

Fokusirajući se na specifične potrebe naših postojećih i potencijalnih kupaca, mi preduzimamo korake da proširimo naš portfolio proizvoda pored aluminijuma i proizvoda od bakra i mesinga na zahtev.