You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Alatni čelik

Alatni čelik predstavlja mešavinu ugljeničnih i legiranih čelika koji su dizajnirani za proizvodnju mehaničkih alata. Njihove pogodnosti nastaju iz njihove karakteristične tvrdoće, otpornosti na abraziju i deformacije, kao i njihove sposobnosti da održe svoje osobine na povišenim temperaturama. Kao rezultat toga, alatni čelici su pogodni za upotrebu u oblikovanju drugih materijala. Alatni čelici se koriste za sečenje, presovanje, istiskivanje,kao i kovanje metala i drugih materijala. Kako bi se ispunili zahtevi kupaca za dodatne usluge sa dodatom vrednošću kod alatnih čelika pružamo uslugu sečenja.