You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Pravne napomene

Zaštita podataka

Sadržaj ove Internet stranice obezbeđuje thyssenkrupp Materials d.o.o., tako da posetioci Internet stranice mogu saznati informacije o ponudi proizvoda thyssenkrupp Materials d.o.o. i o našoj kompaniji. Rukovanje ličnim podacima posetilaca Internet stranice strogo sledi zahteve opštih zakona o zaštiti ličnih podataka.

Veoma ozbiljno shvatamo zaštitu vaše privatnosti prilikom posete našoj Internet stranici jer nam je to veoma bitno. Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo o prikupljanju ličnih podataka u nastavku teksta.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Opšte posmatrano, Internet stranicu kompanije thyssenkrupp Materials d.o.o. možete posetiti anonimno, to jest, bez pružanja informacija o tome ko ste vi. Kada posetite našu Internet stranicu, naši mrežni serveri u Nemačkoj pamte IP adresu vašeg Internet operatora preko kojeg pristupate našoj Internet stranici, lokaciju sa koje pristupate i datoteke kojima pristupate, kao i datum vaše posete i opšte informacije o vašem Internet pretraživaču. Ovi podaci se obrađuju da bi se obezbedila bezbednost mrežnog servera i radi prilagođavanja informacija koje vam se šalju nazad (to jest, na vaš telefon, laptop ili neke druge uređaje). Ovi podaci se analiziraju u anonimnom obliku u svrhu statističke obrade.

Lični podaci se čuvaju i obrađuju samo ukoliko nam ih vi dostavite, to jest, ukoliko popunite kontaktni formular ili se registrujete za personalizovane usluge. Na određenoj Internet stranici ćete biti obavešteni o nameni i, ukoliko je potrebno, od vas će se tražiti odobrenje za skladištenje i obradu podataka. Obelodanjivanje podataka se vrši samo prema thyssenkrupp kompanijama i pružaocima usluga koji su povezani sa nama, na primer, radi slanja zahtevanih informacija u pisanom obliku. Naravno, svi pružaoci usluga su obavezani na čuvanje poverljivosti i tajnosti podataka. Prenos na treća lica je zabranjen. Vaši podaci su uvek šifrovani pre prenosa i obrade radi zaštite ovih podataka od neovlašćenog pristupa.

Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaš računar i ostale uređaje. Upotreba kolačića nam pomaže da analiziramo vašu upotrebu Internet stranica, da unapredimo usluge i proizvode koje nudimo, da unapredimo bezbednost i sprečimo prevare. Postoje različite vrste kolačića:

 • Kolačići sesije su privremene datoteke koje se automatski brišu nakon što zatvorite pretraživač.
 • Trajni kolačići su datoteke koje se čuvaju dok se aktivno ne izbrišu ili automatski uklone nakon određenog vremenskog perioda.
 • Kolačići prve strane su kolačići koje postavljamo mi direktno.
 • Kolačići treće strane su kolačići koje postavlja treća strana.
 • Funkcionalni kolačići se koriste za pružanje standardnih usluga na našim stranicama. Bez upotrebe kolačića naše stranice funkcionišu veoma ograničeno a moguće je i nepravilno.
 • Kolačići za optimizaciju nam omogućavaju analizu upotrebe naše Internet stranice. Ukoliko se niste saglasili da koristite vaše lične podatke u tu svrhu, takva poseta može biti anonimna. Analiza nam pomaže da unapredimo svoje usluge i ponudimo proizvode i usluge.
 • Kolačići za personalizaciju nam omogućavaju da odredimo vaše lične preferencije, kao što je na primer, jezik koji preferirate. Ove kolačiće koristimo da unapredimo upotrebljivost i ponudimo personalizovano iskustvo.
 • Bezbednosni kolačići su oni koji su neophodni za zaštitu Internet stranice od napada i sprečavanje prevara.

Na pojedinačnim stranicama, lični podaci mogu biti skladišteni u kolačićima ukoliko ste se pre toga izričito sa tim saglasili, na primer, da ne biste morali ponovo da unosite podatke sa pristup. U principu, svim informacijama na našoj Internet stranici možete pristupiti i ako ste deaktivirali kolačiće na vašem pretraživaču. Ukoliko ne prihvatate kolačiće, može se javiti funkcionalno ograničenje naše ponude.

Google Analytics

thyssenkrupp Materials d.o.o. koristi Google Analytics, servis za mrežnu analizu koju obezbeđuje Google Inc. („Google“). Operator za Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD. Ovaj servis obezbeđuje dizajn koji je prilagođen korisniku i neprekidnu optimizaciju naše Internet stranice.

Lični podaci se štite na osnovu Člana 6 (1) (f) GDPR (Opšti zakon o zaštiti ličnih podataka). Optimizacija naših usluga predstavlja naš legitimni interes.

Možete uložiti pritužbu na upotrebu vaših ličnih podataka u ovu svrhu u svakom momentu.

Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“, koji predstavljaju tekstualne datoteke koji se postavljaju na vaš računar, radi pomoći u analizi načina upotrebe naše Internet stranice. Kolačići sakupljaju sledeće informacije o vašoj upotrebi naše internet stranice:

NazivSvrhaOperatorIstekTip
_gaRegistruje jedinstveni ID radi generisanja statističkih podataka o načinu upotrebe Internet stranicethyssenkrupp-materials.rs1 godinaHTTP kolačić
_gidRegistruje jedinstveni ID radi generisanja statističkih podataka o načinu upotrebe Internet stranicethyssenkrupp-materials.rsSesijaHTTP kolačić
cb_enabledOvaj kolačić je povezan sa slobodnim skriptom koji pokazuje upozorenje na Internet stranici. Koristi se da zabeleži kada je korisnik odbacio obaveštenje da se spreči da se ono javi po ponovnoj poseti.thyssenkrupp-materials.rs1 godinaHTTP kolačić
_dc_gtm_UA-54741984-1Koristi se za pojačanje stope zahtevathyssenkrupp-materials.rs1 minutHTTP kolačić
_dc_gtm_UA-56072414-15Koristi se za pojačanje stope zahtevathyssenkrupp-materials.rs1 minut HTTP kolačić
NazivSvrhaOperatorIstekTip
_gaRegistruje jedinstveni ID radi generisanja statističkih podataka o načinu upotrebe Internet stranicethyssenkrupp-materials.rs1 godinaHTTP kolačić
_gidRegistruje jedinstveni ID radi generisanja statističkih podataka o načinu upotrebe Internet stranicethyssenkrupp-materials.rsSesijaHTTP kolačić
cb_enabledOvaj kolačić je povezan sa slobodnim skriptom koji pokazuje upozorenje na Internet stranici. Koristi se da zabeleži kada je korisnik odbacio obaveštenje da se spreči da se ono javi po ponovnoj poseti.thyssenkrupp-materials.rs1 godinaHTTP kolačić
_dc_gtm_UA-54741984-1Koristi se za pojačanje stope zahtevathyssenkrupp-materials.rs1 minutHTTP kolačić
_dc_gtm_UA-56072414-15Koristi se za pojačanje stope zahtevathyssenkrupp-materials.rs1 minut HTTP kolačić

Ove informacije se prenose i čuvaju na serveru. Ove informacije se koriste za procenu vaše upotrebe Internet stranice i sastavljanje izveštaja o aktivnostima na Internet stranici.

Koristimo „_gat._anonymizelp“ da izvedemo analizu uz pomoć Google Analytics. Google koristi ovu funkciju da sakrije IP adrese vaše Internet konekcije i učini je anonimnom kada pristupate našoj internet stranici iz država članica Evropske unije ili druge ugovorne strane u ugovoru o Evropskoj ekonomskoj zoni (EEA).

Podešavanjem vašeg pretraživača možete sprečiti instalaciju kolačića na vaš računar. Međutim, trebalo bi da imate na umu da ukoliko to učinite, može se desiti da ne budete u stanju da koristite sve funkcije ove Internet stranice u punoj meri.

Obezbeđivanje vaših ličnih podataka nije određeno ni ugovorom ni zakonom, niti je neophodno za zaključenje ugovora. Ovaj servis je dostupan samo osobama starijim od 18 godina.

Možete uložiti pritužbu na kreiranje korisničkog profila u bilo kom momentu. Da biste to učinili, potrebno je da preuzmete dodatak pretraživaču na adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de i da ga instalirate. Dodatak pretraživaču informiše Google Analytics kroz JavaScript da se svi podaci i informacije koji se odnose na posete Internet stranici ne mogu preneti u Google Analytics. Instalacija dodatka na pretraživač se smatra pritužbom od strane servisa Google. Ukoliko se informacioni sistem lica koje pruža podatke kasnije izbriše, formatira ili se ponovo instalira, tada takvo lice mora ponovo instalirati dodatak pretraživaču radi onemogućavanja rada servisa Google Analytics. Ukoliko se dodatak pretraživaču deinstalira ili isključi sa vaše strane ili lica koje je pod vašom kontrolom, moguće je ponovo instalirati ili reaktivirati dodatak pretraživaču.

Dodatne informacije i odredbe koje se odnose na privatnost podataka Google servisa su dostupne na adresi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je detaljnije objašnjen na adresi: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Google Tag Manager

thyssenkrupp Materials d.o.o. koristi Google Tag Manager, servis koji ne sakuplja nikakve lične informacije. Ovaj alat izaziva kreiranje novih tagova, koji zatim sakupljaju podatke pod određenim okolnostima. Google Tag Manager ne pristupa ovim podacima. Ukoliko se izvrši deaktivacija na nivou domena ili kolačića, ostaje za sve tagove za praćenje koji su implementirani uz pomoć Google Tag Manager alata. Obaveštenje o privatnosti podataka kompanije Google u vezi sa Google Tag Manager funkcijom možete pronaći na adresi: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Google reCAPTCHA

thyssenkrupp Materials d.o.o. koristi Google reCAPTCHA. Ovaj servis obezbeđuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD. Google reCAPTCHA nam omogućava da potvrdimo da je svaki unos koji se javi na Internet stranici (na primer, upotreba formulara za kontakt) načinjen od strane čoveka, a ne automatskog kompjuterskog programa.

U tu svrhu, Google reCAPTCHA analizira ponašanje posetilaca na Internet stranici u odnosu na različite faktore. Ova analiza počinje automatski po pristupu na Internet stranicu. Radi izvođenja analize, Google reCAPTCHA procenjuje različite podatke (na primer, IP adresu, koliko dugo se posetilac zadržava na stranici, ili kretanje mišem). Google reCAPTCHA analizira u pozadini. Pravna osnova za ovu aktivnost je Član 6 (1) (f) GDPR. Imamo legitiman interes za otkrivanje da li se naše funkcije na Internet stranici (kao na primer, upotreba formulara za kontakt) koriste od strane ljudi ili mašina i za zaštitu naše stranice od zloupotrebe, automatskog špijuniranja i spama.

Podaci koji se sakupe tokom analize prosleđuju se kompaniji Google (pravna osnova: EU-US Privacy Shiled).

Za više informacija o Google reCAPTCHA i Google Politici privatnosti sledite sleće linkove:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Formular za kontakt

Da bi odgovorili na vaš zahtev, thyssenkrupp Materials d.o.o. obrađuje sledeće lične podatke ukoliko se oni dostave u formularu za kontakt: adresa, ime, prezime, e-mail, ulica, poštanski broj, grad, broj telefona i sadržaj vašeg zahteva. Vaše lične podatke prosleđujemo ukoliko postoji potreba da se tako odgovori na vaš zahtev. Pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka zavisi od vašeg zahteva i može imati formu ugovora (Član 6 (1) (b) GDPR), odobrenja sa vaše strane (Član 6 (1) (a) GDPR) ili našeg legitimnog interesa da vam pružimo dobru uslugu na osnovu balansa interesa (Član 6 (1) (f) GDPR). U obradi formulara imamo podršku naših pružaoca IT usluga u svojstvu obrade naloga. Obradićemo vaše podatke – gde se obrada zasniva na vašoj saglasnosti – dok se ona ne povuče – gde se obrada zasniva na balansu interesa – dok na to ne uložite pritužbu ili dok se zahtev ne izvrši. Ukoliko ne dostavite podatke preko kojih vas možemo kontaktirati i razumeti i obraditi vaš zahtev, nećemo biti u mogućnosti da na zahtev odgovorimo. Sve ostale informacije su opcione. Ovaj servis važi samo za lica starija od 18 godina.

Ukoliko vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti (Član 6 (1) (a) GDPR), u budućnosti, u bilo kom momentu, ovu saglasnost možete povući. Ukoliko vaše lične podatke obrađujemo na osnovu balansa interesa (Član 6 (1) (f) GDPR), na to možete uložiti pritužbu u bilo kom momentu u budućnosti.

Pored toga, obrađujemo podatke posrednika u vezi sa upotrebom formulara za kontakt (Član 6 (1) (b) GDPR) koji se brišu najkasnije u roku od 4 nedelje. Tehnički nije moguće koristiti formular za kontakt bez sakupljanja ovih informacija.

Vaša prava na zaštitu podataka

Imate pravo na informacije koje se odnose na lične podatke u pitanju i pravo na ispravljanje, brisanje, ograničavanje upotrebe i prenosa podataka, a u slučaju obrade podataka u skladu sa Članom 6 (1) (f) GDPR pravo na pritužbu na obradu. Ukoliko ste nam dali saglasnost da obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa Članom 6 (1) (a) GDPR ili Članom 9 (2) (a) GDPR, možete povući ovu saglasnost u bilo kom trenutku bez uticaja na zakonitost obrade na osnovu vaše saglasnosti pre povlačenja. Imate pravo na žalbu nadzornom organu.

Odgovorni službenik i službenik za zaštitu podataka

Odgovorni za sakupljanje i obradu ličnih podataka su:

 • thyssenkrupp Materials d.o.o.
  thyssenkrupp Allee 1
  45143 Essen
  Phone: +49 201 844-0
  email: materials-services@thyssenkrupp.com

Našeg službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

 • thyssenkrupp AG
  thyssenkrupp Allee 1
  45143 Essen
  email: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

Okvir i izmene ove izjave o privatnosti

Ova izjava o privatnosti podataka se isključivo odnosi na upotrebu naše Internet stranice. Ne odnosi se na Internet stranice ostalih operatora ka kojima postoje linkovi. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za izjave trećih lica i smernice koje nemaju nikakve veze sa našom Internet stranicom.

Zadržavamo pravo da izmenimo ova pravila poštovanja privatnosti periodično u skladu sa budućim promenama koje se odnose na sakupljanje i obradu ličnih podataka.

thyssenkrupp Materials d.o.o.

Sadržaj koji podrazumeva slike i dizajn Internet stranice thyssenkrupp Materials Services GmbH zaštićen je autorskim pravima i ostalim zakonima koji se odnose na zaštitu intelektualne svojine. Ova Internet stranica ne daje bilo kakvu dozvolu za upotrebu intelektualne svojine koja je u vlasništvu kompanija thyssenkrupp Materials d.o.o.. Naročito, kopiranje, distribucija, reprodukcija, prenos, obrada, izmena i bilo koja druga upotreba sadržaja ove Internet stranice u komercijalne svrhe bez pisanog odobrenja thyssenkrupp Materials d.o.o. nije dozvoljena.

Odgovornost

Informacije koje vam kompanija thyssenkrupp Materials d.o.o. predstavlja na ovoj Internet stranici se periodično sakupljaju i ažuriraju. Uprkos najvećoj mogućoj pažnji, ne možemo garantovati da je sadržaj ove Internet stanice bez grešaka. Ne postoji nikakva garancija na podesnost za trgovinu, nikakva garancija na podobnost za određenu upotrebu niti bilo koja druga garancija bilo koje vrste, izričita ili implicirana, u vezi sa informacijama ili bilo kojim aspektom ove Internet stranice. Sadržaj ne predstavlja obećanja ili garancije u vezi sa našim proizvodima, naročito u odnosu na njihovo plasiranje na tržište ili podobnost za određenu namenu. Sve izjave koje se odnose na budućnost zasnovane su isključivo na mišljenjima, (preliminarnim) procenama ili pretpostavkama dela rukovodstva thyssenkrupp Materials d.o.o.. U tom smislu, ne postoje rizici niti nepoznanice. thyssenkrupp Materials d.o.o. zadržava pravo na izmene ili dopune informacija ili podataka u svakom momentu bez obaveze obaveštavanja.

Na ovoj Internet stranici postoje reference na treća lica, u nekim slučajevima preko hiper linkova. thyssenkrupp Materials d.o.o. nema nikakvog uticaja na sadržaj Internet stranica trećih lica. Iz tog razloga thyssenkrupp Materials d.o.o. se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa sadržajem i praksom zaštite podataka Internet stranica trećih lica za koje postoje linkovi. Pre upotrebe Internet stranica trećih lica preporučujemo pregled relevantnih uslova i odredaba i odredaba zaštite ličnih podataka pomenutih lica.

Zaštitni znakovi

Osim ukoliko nije navedeno drugačije, svi zaštitni znakovi koji se koriste u thyssenkrupp Materials d.o.o. su zaštićeni zakonom i ne mogu se koristiti bez pisane dozvole thyssenkrupp Materials d.o.o.. Isto se odnosi na logotipe i oznake kompanije.