You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Cevi

thyssenkrupp Materials Srbija vam nudi širok spektar šavnih i bešavnih cevi različitih kvaliteta.

Kvaliteti i dimenzije koje nisu navedene možemo isporučiti prema vašem zahtevu.

Šavne cevi

Šavne cevi su u širokoj upotrebi kao element čeličnih konstrukcija, mostova i kod izgradnje infrastrukture, industrijske i stambene arhitekture.

Naša ponuda uključuje: kvadratne i pravougaone cevi, cevi okruglog oblika, hidroispitanih i ZP profila.

Dostupni kvaliteti Kvadratne cevi Pravougaone Okrugle cevi
S235JR15 x 15 x 1,5 mm
200 x 200 x 10 mm
od 250 x 250 x 8 mm
30 x 20 x 1,5 mm
300 x 200 x 6 mm
od 300 x 200 x 8 mm
Ø 17 x 2 mm – 323,9 x 8 mm
Dostupni kvaliteti Kvadratne cevi Pravougaone Okrugle cevi
S235JR15 x 15 x 1,5 mm
200 x 200 x 10 mm
od 250 x 250 x 8 mm
30 x 20 x 1,5 mm
300 x 200 x 6 mm
od 300 x 200 x 8 mm
Ø 17 x 2 mm – 323,9 x 8 mm

Bešavne cevi

Za razliku od šavnih, bešavne cevi nemaju spoj i tako imaju jednaku strukturu i čvrstoću po celoj dužini. Na taj način bešavne cevi mogu izdržati viši pritisak, višu temperaturu, veću mehaničku napetost i korozivnu atmosferu.

Bešavne cevi imaju široku primenu u naftnoj i gasnoj industriji, vodosnabdevanju, hemijskoj industriji i u rafinerijama. Širok dijapazon dimenzija omogućuje proizvodnju i izradu komponenti raznih namena prevashodne za mašinske i hidraulicne delove i sklopove.

Naročitu primenu imaju u rezimima rada pod pritiskom, izmenjivačima pare i zagrejanih tečnosti, vrelovodima i sistemima grejanja i klimatizacije.

U mogućnosti smo da ponudimo različite opsege i dimenzije po zahtevu kupca.

Specijalne cevi

Ove specijalne šavne i bešavne cevi različitih kvaliteta su zasnovane na specifičnoj potražnji kupca.

  • spiralno varene cevi,
  • sondažne cevi,
  • obložene cevi tj. kućišta i cevi koje su glavni delovi konstrukcije bušotina
Kupcima pružamo tehničku podršku za racionalnu nabavku odgovarajućeg materijala za specifične potrebe.