You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Menadžment

thyssenkrupp Materials Srbija je lider na tržištu distribucije čelika i obojenih materijala.

Nudimo kvalitetne proizvode od čelika i obojenih metala za inovativne i zahtevne primene u širokom spektru industrija.

Distribucija, savetovanje o materijalima je naš osnovni posao kao i dodatne usluge podrške koje nudimo našim kupcima. Inovativnošću, prilagodljivošću, uslugama I savetima naših kupaca, obogatili smo našu ponudu, kako bismo pretvorili svaki izazov u uspeh.

Za nas agilnost i izvrsnost su više nego samo reči i odražavaju način razmišljanja koji je postao deo naše DNK, što nam omogućava da pružimo mnogo više od same ponude materijala.

Vanja Bubić

CEO / Direktor